Privacyverklaring

Privacyverklaring ‘Marjon tekent’

Je bent klant van ‘Marjon tekent’. Ik leg je graag uit hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

 

Voor welke doelen?

Je maakt gebruik van mijn diensten. Daarvoor heb ik een paar gegevens van je nodig. In de meeste situaties werk ik voor bedrijven/overheid en ben jij mijn contactpersoon of opdrachtgever. Dan zullen het adres en het rekeningnummer niet van jou persoonlijk, maar van je werkgever zijn. Ik heb natuurlijk wel je naam, je telefoonnummer en/of je email-adres nodig om contact met je te onderhouden.

 

Samengevat gebruik ik jouw gegevens voor:

  • afspraken en communicatie: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • financiën: naam, adres, e-mailadres, rekeningnummer

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik laat je graag zien welke gegevens er over jou in de administratie staan. Je mag me ook altijd vragen om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

 

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je dit doen door dit persoonlijk aan mij te melden, me te bellen op 06 2883 0295 of een mail te sturen aan info@marjontekent.nl.

Beveiliging

Ik beveilig jouw gegevens door:

  • gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner
  • gebruik van toegangscodes op telefoon en laptop

Hoe lang bewaart ‘Marjon tekent’ persoonsgegevens?

  • Zolang je klant bent: zolang je klant bent, bewaar ik natuurlijk je gegevens
  • Bewaren voor de Belastingdienst: ik bewaar naam en betaalgegevens zeven jaar, van klanten én van voormalige klanten
  • Als je geen klant meer bent: in januari van elk jaar schoon ik de administratie op. Ik verwijder de gegevens van elke klant die op dat moment langer dan een jaar geen diensten heeft afgenomen bij mij.

Klachten

Als je vindt dat ik niet netjes omga met je persoonsgegevens, neem dan eerst contact met mij op. In het onwaarschijnlijke geval dat wij er samen  niet uit komen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Verwerkers

Verwerkers zijn mensen of organisaties die in opdracht van mij iets met jouw gegevens doen, zoals opslaan of gebruiken.


Voor mijn administratie gebruik ik e-boekhouden.nl – een online boekhoudprogramma. Tussen e-boekhouden.nl en mij bestaan afspraken over privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens. E-boekhouden.nl beveiligt jouw gegevens goed: https://www.e-boekhouden.nl/beveiliging-online-administratie. E-boekhouden.nl zelf heeft geen toegang. Alleen mijn boekhouder en ik kunnen inloggen.


De boekhouder en ik zorgen er beide voor dat er niemand anders bij jouw gegevens kan. De boekhouder kijkt over het algemeen alleen naar de cijfers, en áls het nodig zou zijn om je persoonsgegevens te gebruiken, gebruikt hij deze alleen om voor mij werkzaamheden uit te voeren.

 

Daarnaast gebruik ik Dropbox. Ook met Dropbox heb ik afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot jouw gegevens, Dropbox zelf heeft geen toegang. Dropbox heeft een indrukwekkende hoeveelheid maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen: https://help.dropbox.com/nl-nl/accounts-billing/security/safe-to-use

Nog wat verplichte informatie over de privacy

Ik neem geen besluiten zonder dat daar een menselijke blik aan te pas komt (geen geautomatiseerde besluitvorming).


Ik geef jouw gegevens niet aan andere partijen (ontvangers).


Verder gelden nog deze rechten van de privacywetgeving:

  • je kunt bezwaar maken
  • je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • je hebt recht op beperking van de verwerking


Als je hier meer over wilt weten of als je deze rechten wilt gebruiken, neem dan contact met me op.


Hartelijke groet,


Marjon Mertens - eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van 'Marjon tekent'